MENU

Wat zijn de gevolgen voor u?

In principe krijgt heel Gorinchem en omstreken overlast, afhankelijk van de windrichting en windsnelheid. Doordat de mega-windturbines zo hoog zijn worden hun schadelijke effecten niet tegengehouden door bomen en bebouwing. Daarnaast versterken zij elkaar door hun aantal. Gorinchem dreigt omsingeld te worden door windturbines. Hoe de wind ook waait, je hebt altijd wel overlast.

Er komt geluidsoverlast

In de media is een aanhoudende stroom voorbeelden te vinden van overlast door windturbines.

Een link met onthutsende ervaringen van omwonenden:  https://www.youtube.com/watch?v=6VZ5nUkexCw

Ter lering voor de gemeenteraad: https://www.ad.nl/rotterdam/al-meer-dan-duizend-overlastklachten-over-megawindmolens-langs-spui-trek-hier-lering-uit~a7690f77/

Waardevermindering van uw huis

De negatieve gevolgen van windparken bij woonkernen worden steeds meer bekend bij het grote publiek. Alle signalen, nationaal maar ook internationaal, wijzen er echter op dat dit een groot probleem gaat worden.

Dat blijft natuurlijk niet zonder gevolgen voor huizenprijzen van woningen die in de buurt staan van mega-windturbines. Als potentiële kopers al overwegen tot aanschaf dan zal men dit zeker als argument gebruiken om een fors lagere prijs te bedingen.

Ernstig: Laagfrequent en infrasoon geluid

Terwijl je zou kunnen zeggen dat het hoorbare geluid hinderlijk is, wordt bij het laagfrequent en infrasoon geluid van windturbines geconcludeerd dat het schadelijk is voor de gezondheid. Initiatiefnemers en gemeenten kijken alleen naar de wettelijke normen voor hoorbaar geluid, infrasoon /laagfrequent geluid wordt in regelgeving niet meegenomen. Gidslanden zoals Duitsland en Denemarken komen al tot inkeer door strengere regels.

Het niet hoorbare infrasoon geluid wordt vaak gevoeld als een druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam. Effecten die in de literatuur worden beschreven zijn onder andere slaapverstoring, psychische problemen, vermoeidheid, pijn, hoge bloeddruk, oorsuizen, migraine.

De schattingen van het percentage mensen dat gevoelig is voor laagfrequent geluid variëren tussen 10 en 20 procent. Dat zijn in Gorinchem toch al gauw 3700 tot 7400 mensen (volwassenen, kinderen en ouderen). Ook huisdieren zijn gevoelig voor dit soort geluid.

Infrasoon geluid kan men niet tegenhouden door middel van isolatie; het gaat overal doorheen en zorgt juist binnenshuis (muren en daken zijn klankbord) voor problemen. Hoe groter en hoger de windturbines, des te meer infrasoon geluid, hoe groter de gezondheidsproblemen. Duidelijk mag zijn, dat er voldoende afstand moet zijn tussen mega-windturbines en woonbebouwing.

Horizonvervuiling: minder toerisme

Als plaatsing doorgaat zal Gorinchem nooit meer zijn wat het nu is. Gorinchem wordt minder aantrekkelijk. Weg mooie vestingstad aan het water. Een verloren groep huizen met een klein torentje (67 meter hoog) dat geheel wegvalt onder het geweld van 12 gigantische windturbines (ieder 235 meter hoog) met malende wieken. Ze ontsieren het landschap met hun industriële uitstraling.

Dat heeft zeker gevolgen voor het aantal bezoekers aan onze stad. Zowel de horeca als de MKB zullen dit merken.

Op de foto kunt u zien hoe Urk er tegenwoordig uit ziet (originele foto geen foto-manipulatie).

Hinderlijke slagschaduw

Met zulke enorme torens wordt de slagschaduw een steeds groter probleem. De slagschaduw kan dan wel drie keer de lengte van de toren zijn. Een behoorlijk deel van Gorinchem en alle bedrijfspanden op industrieterrein Avelingen zullen hier last van gaan krijgen.

Een effect van slagschaduw: https://www.youtube.com/watch?v=LQCVX7NQ66M

error: