MENU

Er zijn uitstekende alternatieven

Natuurlijk zijn ook wij overtuigd van de noodzaak om op termijn te komen tot een duurzaam Gorinchem. Maar wel met inachtneming van de leefbaarheid voor de inwoners. Het is onze mening dat de Randstad te dichtbevolkt en te dichtbebouwd is voor plaatsing van mega-windturbines. En dat geldt zeker voor een qua oppervlakte kleine gemeente zoals Gorinchem 

Gelukkig zijn er voldoende alternatieven om zonder plaatsing van mega-windturbines dicht bij onze bebouwing uiteindelijk tot een klimaatneutraal Gorinchem te komen.

Uitgebreide inzet van zonnepanelen

Je ziet ze steeds meer verschijnen: zonnevelden en zonneweides. Langs snelwegen, treinsporen en bij industrieterreinen worden grote verzamelingen zonnepanelen rechtstreeks op de grond geplaatst.

Ze verdienen ook niet de schoonheidsprijs, maar je hebt er geen overlast van. Als wij uit onze ramen kijken zien wij ook nog talloze daken zonder zonnepanelen. Stimuleer bewoners actief tot het plaatsen van panelen.

Ook zou men woningbouwverenigingen kunnen overtuigen om panelen te plaatsen op al hun sociale huurwoningen. Bewoners van deze huizen hebben vaak niet voldoende financiële middelen om deze stap te nemen.

test1

Aardgasvrij door warmtenet

Gorinchem is voortvarend bezig met het aardgasvrij maken van de stad. Als eerste zal de Gildenwijk aan worden gesloten op een warmtenet. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van aquathermie, warmte uit oppervlakte- en afvalwater (rioolwaterzuivering in Schelluinen en restwarmte uit het kanaal van Steenenhoek).

Als deze pilot succesvol is volgen de overige wijken in Gorinchem. Er is dus geen noodzaak om windturbines te plaatsen want dit zal al een enorme impact hebben op het klimaatneutraal worden van Gorinchem.

Bedrijf in Focus - Bedrijfsfotografie

Woningisolatiefonds

(ANP, 26-04-2021) Er moet een nationaal fonds van 2 miljard euro komen voor woningisolatie, voor zowel huurders als huiseigenaren. Hiervoor pleiten elf organisaties waaronder Vereniging Eigen Huis (VEH), de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Woonbond.

De organisaties willen met het isolatiefonds woningisolatie voor iedereen een stuk betaalbaarder maken, schrijven zij in een open brief aan de Tweede Kamer. Het geld zou moeten voortkomen uit het Europese herstelfonds, dat opgezet is om de landen van de Europese Unie te helpen met de kosten van de coronacrisis. Nederland maakt aanspraak op ruim € 5,6 miljard euro hieruit.

Gemeenteraad Gorinchem, doe hier iets mee!

error: